Należy zalogować się w IKK (Internetowe Konto Klienta) na stronie www.etoll.gov.pl, a następnie do każdego swojego pojazdu przypisać zakupione urządzenie. Do przypisania urządzenia do pojazdu służy indywidualny numer biznesowy, który naklejony jest na każdym z naszych urządzeń. Wszystko jest szczegółowo opisane na stronie www.etoll.gov.pl.