Zakres prac:

Prace wykonywane przez BIG-I Sp. z o.o. obejmowały wdrożenie rozwiązania Flota-Online we wszystkich naczepach Klienta. Prace obejmowały również zainstalowanie systemów alarmowych, działających zarówno jako rozwiązanie samodzielne oraz zintegrowane z systemem on-line.

Korzyści:

Wprowadzenie systemów alarmowych oraz monitorowania w naczepach Klienta pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno samych naczep jak i przewożonych ładunków. System Flota-Online pomaga również monitorować proces załadunku i rozładunku naczepy. Dzięki rezerwowemu zasilaniu dostępnemu w urządzeniach zainstalowanych w samych naczepach również naczepy niepodłączone do ciągnika podlegają stałemu monitorowaniu. Dodatkowo system alarmowy naczepy powoduje włączenie syreny wewnątrz naczepy przy nieautoryzowanym otwarciu drzwi przy jednoczesnych powiadomieniach w systemie on-line.

Korzyści z wdrożenia systemu monitoringu pojazdów – Flota Online:

  • Poprawa bezpieczeństwa naczep oraz ładunków.
  • Monitorowanie procesu załadunki i rozładunku.
  • Powiadomienia online o otwarciu drzwi naczepy.
  • Samodzielny system alarmowy naczep.
  • Monitorowanie naczep podłączonych oraz niepodłączonych do ciągnika.