Przedsiębiorstwo logistyczne świadczące usługi między innymi dla firm spożywczych, dokonujące przewozu dużej ilości towarów wymagających specjalnych warunków transportu w niskiej temperaturze, przez co wymaga szczególnie pieczołowitej i bieżącej kontroli wszystkich mechanizmów pojazdu. Firma obsługuje łącznie 65 pojazdów i naczep chłodni.

Zakres prac

W pojazdach oraz naczepach chłodniach klienta zainstalowano system Flota-Online, który pozwolił firmie nie tylko na zdalny monitoring wszystkich podstawowych parametrów samochodu takich jak pozycja w terenie czy poziom paliwa, ale także kontrolę właściwego działania mechanizmów chłodzących.

Korzyści

Wdrożenie systemu w 65 pojazdach pozwoliło firmie na sprawowanie lepszej kontroli nad właściwymi warunkami sanitarnymi transportu i przechowywania towaru narażonego na zapleśnienie lub fermentację w razie awarii mechanizmów chłodzenia. Zintegrowanie tych mechanizmów pozwala na monitoring takich parametrów jak temperatura w chłodni, poziom paliwa w agregacie chłodzącym i jego właściwe działanie. System alarmuje także o nieprawidłowościach takich jak np. przypadkowe otwarcie się drzwi chłodni, co pozwala lepiej chronić transportowany towar przed niepożądanymi czynnikami.

Korzyści z wdrożenia systemu monitoringu pojazdów – Flota Online:

  • kontrola właściwego działania pojazdu,
  • kontrola pozycji pojazdu,
  • możliwość wyboru optymalnej trasy,
  • kontrola właściwego działania mechanizmów chłodzących,
  • zapobieganie wpływu nieprzewidzianych i niepożądanych czynników na jakość towaru,
  • możliwość szybkiego reagowania na awarie naczepy chłodni, których sam kierowca może nie być świadomy w trakcie transportu.