Przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe na długich trasach, obsługuje samochody ciężarowe umożliwiające przewóz ładunków o różnej masie i objętości. Zatrudnia profesjonalnych kierowców, którzy wymiennie prowadzą dany pojazd na trasie.

Zakres prac:

Zakres prac wykonanych dla klienta obejmował wdrożenie rozwiązań Flota-Online w samochodach ciężarowych celem monitorowania czasu pracy kierowców i kontroli, czy nie przekroczony został dopuszczony limit pracy za kierownicą.

Korzyści:

Precyzyjne monitorowanie czasu pracy kierowcy z wykorzystaniem karty RFID lub karty kierowcy pozwala nie tylko lepsze stosowanie się do przepisów i zapobieganie zagrożeniu na drodze spowodowanego przez nadmierne zmęczenie osoby prowadzącej samochód, ale także umożliwia wygodny i rzetelny sposób rozliczania się z zatrudnianymi kierowcami za autentyczny czas wykonanej pracy, zliczając dokładnie minuty spędzone w trasie.

Korzyści z wdrożenia systemu monitoringu pojazdów – Flota Online:

  • dokładna kontrola czasu pracy kierowcy,
  • oddzielne naliczanie czasu spędzonego w pojeździe i w trasie,
  • możliwość rozliczania kierowcy z realnego czasu wykonanej pracy,
  • zwiększenie efektywności pracy poprzez właściwe rozdzielenie czasu pomiędzy kierowców,
  • możliwość zliczania przejechanych przez kierowcę kilometrów w różnych samochodach.