W celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa wszystkie podmioty, które odbierają odpady komunalne z posesji, zobowiązane są do sporządzania raportów kwartalnych z prowadzonej działalności. Raporty takie muszą zawierać informacje dotyczące:

 • czasu pracy kierowcy,
 • sposobu wykorzystania pojazdów,
 • lokalizacji pojazdów.

Dodatkowo każda firma musi przechowywać wyżej wymienione dane przez okres 5 lat.

Wychodząc na przeciw potrzebom podmiotów zajmujących się zbieraniem odpadów dostosowaliśmy system Flota-Online do aktualnie obowiązujących przepisów. System nasz pozwala spełnić wszystkie ustawowe wymagania. Flota-Online pozwala na monitorowanie szeregu dodatkowych parametrów, które są istotne z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa. Zbieramy oraz przetwarzamy dane dotyczące m.in.:

 • aktualnej oraz średniej prędkości pojazdu,
 • przejechanych tras (prezentowanych na szczegółowych mapach),
 • czasu pracy, przejazdów oraz postojów.

Możliwości:

 • Kontrola paliwa – monitorowanie średniego zużycia paliwa (w l/100 km i l/motogodziny pracy) oraz ubytków
 • Karty paliwowe – import danych – kontrola tankowań przez porównanie danych z systemu z danymi z kart paliwowych
 • Alarmy – monitorowanie oraz natychmiastowe powiadomienia o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych (np. przekroczenie prędkości)
 • Raporty o kierowcach – rozbudowane raporty pozwalają na analizę wszystkich danych i szybkie wykrycie wszystkich nieprawidłowości
 • System lokalizacji pojazdów – zarządzaj flotą pojazdów poprzez dedykowaną aplikację dostępną w przeglądarce internetowej

Korzyści: