Wyznaczanie stref i korytarzy dla pojazdów

Użytkownicy systemu Flota-Online mogą tworzyć strefy oraz korytarze przejazdu.

STREFY ? mogą przybierać dowolny kształt. Po wjeździe do strefy lub jej opuszczeniu generowany jest alarm. W przypadku tankowania w strefie pokazana będzie jej nazwa (np. kraj ? Niemcy, województwo ? wielkopolska czy nazwa miasta ? Poznań).

KORYTARZE ? wykorzystywane są do wyznaczania trasy np. z Warszawy do Łodzi. W sytuacji gdy kierowca wyjedzie poza korytarz (poza trasę obarczoną marginesem) generowany jest alarm i raport o danym kierowcy.

macbook

Dlaczego warto korzystać z systemu monitoringu floty?

Dokładne mapy, które udostępniane są w ramach systemu Flota-Online, umożliwiają jednoczesną obserwację pojedynczych pojazdów floty lub też kilku jednocześnie. Dokładne wizualizacje przejechanych tras pozwalają kontrolować czy pojazd wykorzystywany był na trasie optymalnie, czy też doszło do jakichkolwiek nadużyć. Raporty generowane przez system Flota-Online są dokładne i rzetelne. Mogą być tworzone na podstawie wybranych prze użytkownika parametrów. Łatwa obsługa, a także personalizacja systemu sprawia, że system może monitorować jednocześnie strefy i korytarze określone dla wielu pojazdów. Dodatkowym atutem systemu jest alarmowanie o wszelkich odstępstwach od reguł. Alarmy te wysyłane są do zarządzającego flotą na adres mailowy bądź na wybrane komunikatory.