System monitoringu pojazdów – mapa

Po zalogowaniu się do systemu monitoringu pojazdów otwiera się mapa Europy z podglądem i listą wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Kolejne pojazdy dodawane są przez administratora systemu. Domyślnie nazwą pojazdu jest jego numer rejestracyjny. Nazwy pojazdów można zmieniać korzystając z zakładki ‘Opcje’.

 

Dostępne funkcje mapy pojazdów
 • obserwacja pozycji pojazdów,
 • podgląd tras pojazdów: bieżąca, ostatnia, dzisiaj, wczoraj, w przedziale czasu od.. do..,
 • wyświetlenie stanu pojazdu: postój lub jazda,
 • sprawdzenie czasu ostatniego odczytu pozycji GPS pojazdu,
 • uzyskanie informacji o bieżącym stanie pojazdu: prędkości, poziomie paliwa, danych z magistrali CAN, danych dotyczących ostatniego pomiaru, liczbie widocznych satelitów, sile sygnału GSM,
 • obserwację konkretnego pojazdu (opcja Śledź obiekt),
 • dostęp do dodatkowych funkcji: wyznaczanie trasy, sprawdzenie historii wizyt w strefach i korytarzach, zarządzanie punktami POI.

 

Częstotliwość nadawania sygnału GPS

Częstotliwość nadawania sygnału GPS przez pojazd, czyli wysyłania informacji do systemu monitoringu pojazdu Flota-Online, zależy od 3 parametrów:

 • pokonania dystansu co 500 metrów,
 • zmiany kierunku jazdy: sygnał jest nadawany po każdym skręcie o kąt co najmniej 45 st.
 • czasu: sygnał jest nadawany co 30 minut.

Pomiar zostanie wykonany na podstawie tego parametru, który wystąpi jako pierwszy.

 

Rodzaje widoku mapy

Użytkownik ma możliwość wyboru typu widoku mapy, jaki będzie wyświetlany za pomocą menu ustawień użytkownika. Dostępne są następujące rodzaje map:

 • mapa Open Street
 • mapa drogowa Bing
 • mapa hybrydowa
 • mapa lotnicza

Przesuwanie mapy – aby wyświetlić sąsiednie obszary na mapie, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na mapie i przytrzymując wciśnięty lewy klawisz myszy, przesunąć kursor w żądanym kierunku.

Powiększanie i pomniejszanie mapy – widok mapy można powiększać i pomniejszać poprzez przyciski ‘+’ oraz ‘-‘ lub obracając kółkiem myszy. Dodatkowo powiększenie wybranego obszaru mapy można osiągnąć poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym punkcie mapy.

 

macbook_mockup

System monitoringu Flota-Online – obsługa pojazdów

Domyślnie w systemie monitoringu pojazdów na liście pojazdów wyświetlają się wszystkie pojazdy. Za pomocą pola ‘Szukaj’ nad listą można odfiltrować konkretny pojazd, wpisując jego nazwę lub wyświetlić jedną ze zdefiniowanych grup pojazdów wybierając ją z rozwijanej listy.

Po kliknięciu na liście pojazdów na konkretny pojazd, system pokazuje na mapie jego bieżącą lokalizację.
Grupy pojazdów można stworzyć samodzielnie w zakładce ‘Opcje’.

Lista pojazdów – składa się z czterech kolumn:
 1. Pokazana jest flaga państwa, w którym aktualnie przebywa dany pojazd.
 2. Nazwa monitorowanego obiektu.
 3. Wyświetla się aktualna prędkość pojazdu lub jedna z ikonek: parkingu – oznaczająca, że pojazd znajduje się na postoju lub ikonka alarmu – symbolizująca wystąpienie alarmu nieprawidłowej pracy pojazdu.
 4. Wyświetlane są ikony dla pojazdów, które posiadają komunikację z kierowcą.

Na liście można również wyświetlić dokładną lokalizację pojazdów (symbol państwa, w którym aktualnie znajduje się pojazd, miasto i ulicę). W tym celu na liście pojazdów należy wcisnąć ikonę strzałki.
Jeżeli symbol państwa, miasto i ulica wyświetlają się na czarno, to oznacza, że system pokazuje nam aktualną pozycję pojazdu. Jeżeli kolor jest szary, oznacza to, że system wyświetla ostatnią znaną (zarejestrowaną) pozycję.

 

element_aplikacji
samochody_autostrada
Szczegóły dotyczące pojazdu

Po kliknięciu na danym pojeździe na liście, wyświetla się widok szczegółów dostępnych dla tego pojazdu. Przedstawiane są następujące informacje:

 • ostatni pomiar – data i godzina ostatniego pakietu danych przesłanego przez pojazd;
 • pokaż trasę – system pokazuje trasę danego pojazdu w wybranym czasie;
 • satelity – ilość satelitów, z których korzysta odbiornik GPS;
 • sygnał GSM – poziom sygnału GSM w skali od 0 (brak zasięgu) do 5 (najsilniejszy sygnał);
 • śledź obiekt – pozwala na bieżąco obserwować dany pojazd. Jeśli przy danym pojeździe zostanie zaznaczona ta opcja, to mapa będzie się przesuwała zgodnie z aktualnymi danymi.

 

Dodatkowe informacje o pojeździe

W zależności od konfiguracji pojazdu oraz zastosowanych sond, system pokazuje dodatkowe informacje o stanie pojazdu:

 • poziom paliwa – ilość paliwa, jaka znajduje się w zbiornikach pojazdu;
 • stan licznika – aktualny przebieg samochodu;
 • tachograf – jazda lub postój samochodu wg tachografu;
 • kierowca 1 (kierowca 2) – bieżący status kierowcy: jazda, odpoczynek, praca;
 • tempomat – informacja o stanie tempomatu wraz z ustawioną prędkością jazdy;
 • obroty – informacja o bieżących obrotach silnika samochodu;
 • temperatura silnika – informacja o temperaturze silnika;
 • chwilowe spalanie – informacja z komputera pokładowego (magistrali CAN) o aktualnym chwilowym zużyciu paliwa.

Wyświetlane mogą być także informacje na temat dodatkowych czujników (otwarcie drzwi, praca agregatu itd.) w zależności od konfiguracji pojazdu.

kierowca_w_pracy
aplikacja flota