Rzetelne i wartościowe raporty o kierowcach i pojazdach

System Flota-Online pozwala na generowanie wielu raportów pomagających w codziennej pracy każdej firmy. Wśród raportów znaleźć można:

  • raport zbiorczy – jest to zestawienie podstawowych parametrów (dystans, czas jazdy i postoju, ilość zatankowanego oraz upuszczonego paliwa, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość) dla wszystkich pojazdów w wybranym przez użytkownika okresie czasu,
  • dziennik zdarzeń – raport wyświetlający wszystkie zdarzenia dla wybranych pojazdów (rodzaj ? jazda lub postój, start oraz koniec wystąpienia zdarzenia, czas trwania, przebyta odległość, średnia prędkość oraz lokalizacja początkowa i końcowa),
  • tachograf– raport pokazujący czas pracy, jazdy i odpoczynku kierowców,
  • raport z jazd służbowych i prywatnych – zestawienie obrazujące sposób wykorzystania pojazdów,
  • raport z kierowców – zestawienie czasu pracy wszystkich kierowców,
  • raport z alarmów – raport obrazujący wystąpienie ustawionych w systemie alarmów,
  • raport paliwowy – zestawienie tankowań (stan początkowy oraz stan po zatankowaniu),
  • raport wizyt w strefach – zestawienie wystąpienia wszystkich zdarzeń związanych z wjechaniem w wyznaczoną w systemie strefę.

System pozwala na generowanie wykresów obrazujących poszczególne parametry oraz dane wynikające z powyższych raportów. Możliwe jest także przygotowanie harmonogramu generowania raportów, które będą następnie wysyłane na podany adres e-mail.

Dzięki analizom raportów bardzo szybko można zauważyć wszelkie odstępstwa i nieprawidłowości, a następnie je wyeliminować.