Zakres prac:

BIG-I Sp. z o.o. wdrożył system monitorowania kamperów klienta wraz z wprowadzeniem systemu Flota-Online. Pojazdy klienta monitorowane są w systemie pierwotnie przeznaczonym dla naczep, dzięki czemu pojazdy mają własne zasilenie w zainstalowanych urządzeniach. 

Korzyści:

Dzięki wprowadzeniu systemu Flota-Online możliwe jest stałe monitorowanie wszystkich pojazdów z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Własny system zasilania umożliwia pełną kontrolę w systemie on-line bez konieczności obsługi ze strony kierowcy. System pozytywnie wpływa również na bezpieczeństwo pojazdów i kierujących. Zaimplementowane zostały alarmy systemowe wysyłające automatyczne komunikaty informujące o opuszczeniu wyznaczonej strefy.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania Flota-Online:

  • monitorowanie floty pojazdów bezobsługowe dla kierowcy,
  • poprawa bezpieczeństwa floty dzięki alarmom systemowym,
  • stały dostęp do systemu Flota-Online dzięki bezpłatnej aplikacji www,
  • kontrola pojazdów wykorzystywanych w celach komercyjnych.