System Flota-Online z powodzeniem wykorzystywany jest na flotach pływających po rzekach Europy. Zaawansowane rozwiązania sprzętowe i techniczne pozwalają efektywnie planować i zarządzać transportem na wodach śródlądowych. Umożliwia śledzenie jednostek pływających takich jak statki transportowe, holowniki i promy, a także pojazdów specjalistycznych takich jak quady czy dźwigi.

Nasz system monitoringu GPS pozwala na zarządzanie i rozliczanie dostaw ładunku transportowanego jednostkami. Do śledzenia wszystkich parametrów wystarczy dedykowana aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki. Wystarczy jedynie komputer podłączony do internetu, by w każdej chwili sprawdzić najważniejsze parametry dotyczące monitorowanej jednostki.

Możliwości:

 • Kontrola paliwa– monitorowanie średniego zużycia paliwa (w l/100 km i l/motogodziny pracy) oraz ubytków
 • Monitorowanie pozycji jednostki
 • Integracja z CRM/ERP – dysponowanie pojazdami zgodnie z zapotrzebowaniem firmy oraz kontrola pracowników
 • Kontrola przebytej trasy
 • Alarmy – monitorowanie oraz natychmiastowe powiadomienia o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnych (np. przekroczenie prędkości)
 • Prędkość statku (liczba węzłów z jaką porusza się jednostka),
 • Kontrola prawidłowego działania układu napędowego,
 • Raporty o kierowcach – rozbudowane raporty pozwalają na analizę wszystkich danych i szybkie wykrycie wszystkich nieprawidłowości
 • Działanie systemu zasilania,
 • Komunikacja z kierowcą – wysyłaj wiadomości do kierowców i odbieraj ich odpowiedzi wysyłane przez aplikację w nawigacji
 • Temperatura w dokach ładunkowych,
 • Grupowanie pojazdów – łącz pojazdy w grupy (np. jeżdżące dla jednego klienta, realizujące określone funkcje)
 • System lokalizacji pojazdów – zarządzaj flotą pojazdów poprzez dedykowaną aplikację dostępną w przeglądarce internetowej
 • Poziom obciążenia dźwigu.

Korzyści: