Monitoring GPS przewozu zwierząt

Zakres prac:

Zakres prac objął wdrożenie systemu Flota-Online wraz z integracją automatycznego pomiaru wagi przewożonych zwierząt. System ma na celu monitorowanie wagi zwierząt przy załadunku, przy jednoczesnej automatyzacji przesyłanych informacji.

Korzyści:

Monitoring GPS przewozu zwierząt umożliwia monitorowanie wagi przewożonych zwierząt oraz automatyczne wysyłanie informacji o wadze zwierzęcia z datą i czasem pomiaru. Połączenie systemu monitorowania Floty-Online z systemem automatycznego pomiaru wagi zainstalowanego w klapie pojazdu pomaga w uzyskaniu, na bieżąco, rzeczywistych informacji o wadze przewożonych zwierząt. Pomogło to znacząco obniżyć wskaźnik różnicy wagi między momentem odbioru a punktem dostawy żywego inwentarza.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania Flota-Online:

  • zwiększenie funkcjonalności pomiaru wagi,
  • automatyczne przesyłanie informacji o wadze zwierzęcia i czasie pomiaru,
  • możliwość analizy i zwiększenia produktywności przewozu zwierząt,
  • obniżenie różnic wagi pomiędzy punktem odbioru i dostawy,
  • dostęp do rzeczywistych informacji z dowolnego urządzenia poprzez aplikację www na całym świecie,
  • kontrola dostaw przewożonego żywego inwentarza.