Przedsiębiorstwo logistyczne świadczące usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej, operujące na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową. Spółka należy do międzynarodowej Grupy, składającej się z kilkunastu firm działających w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich.

Zakres prac:

Zakres wykonanych prac przez BIG-I Sp. z o.o. obejmował wdrożenie rozwiązania Flota-Online do monitorowania jednostek pływających po wodach śródlądowych, zarządzania flotą oraz przygotowanie i wykonanie integracji z systemem informatycznym klasy ERP, wprowadzanym we wszystkich firmach Grupy.

Korzyści:

Wprowadzenie u naszego klienta na ponad 700 obiektach aplikacji Flota-Online umożliwiło spełnienie stawianych przez niego na początku projektu wymagań funkcjonalnych w zakresie monitorowania położenia i prędkości jednostek pływających, jak również umożliwiło bieżącą komunikację z ich załogą. Bardzo istotna dla całego projektu była integracja z systemem ERP w zakresie obsługi całego procesu realizacji zamówień, ze szczególnym naciskiem na pełną, dwustronną wymianę danych w zakresie obsługi zleceń transportowych.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania Flota-Online:

 • redukcja kosztów transportu: paliwa, wynagrodzenia oraz eksploatacji środków transportu,
 • poprawa terminów i warunków dostaw,
 • poprawa dokładności zamówień oraz zwiększenie liczby dostaw na czas,
 • poprawa realizacji dostaw według specyficznych oczekiwań klientów,
 • usprawnienie procesu realizacji zamówień,
 • bieżąca informacja o etapach realizacji zlecenia,
 • zwiększenie wydajności pracy,
 • zwiększenie przepływu informacji,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów firmy,
 • zmniejszenie kosztów pozyskiwania informacji,
 • eliminacja papierowego obiegu dokumentów.