Komunikator jest to urządzenie służące do komunikacji centrala ? kierowca ? centrala. Pozwala nam za pomocą aplikacji (tzw. mini Outlook) nadzorować pracę kierowców, kontaktować się z nimi, skutecznie realizować powierzone im zadania i przede wszystkim ograniczyć koszty użytkowania telefonów GSM, szczególnie za granicą. Aplikacja jest w pełni konfigurowalna przez centralę i umożliwia: tworzenie komunikatów centrali, komunikatów kierowców, zapytań centrali, na które kierowca ma daną odpowiedź, wysyłania destynacji ? wykorzystując komunikator jako nawigację posiadającą bardzo dokładne mapy Europy, doprowadzenie kierowcy oraz ładunku bezpośrednio do celu.