Ze względu na możliwości nawigacji Garmin można wykorzystać tylko nawigacje tego producenta. Garmin udostępnił nam odpowiedni protokół, który zaprogramowaliśmy na potrzeby komunikacji.