Roaming załączyć możemy w każdej chwili, na prośbę osoby uprawnionej, nawet pod koniec miesiąca. Wyłączenie roamingu następuje z ostatnim dniem miesiąca.