System Flota-Online został wyposażony w szereg definiowalnych powiadomień i alarmów generowanych w określonych sytuacjach. Powiadomienia takie automatycznie wyświetlane są na pulpicie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie flotą i pozwalają na wykonanie działań adekwatnych do zaistniałych sytuacji. Istotny tutaj jest czas otrzymania powiadomienia i jego właściwa interpretacja. Istotna jest również możliwość natychmiastowego powiadomienia kierowcy o wystąpieniu anomalii.

Stały nadzór nad czasem pracy kierowców

Kontrola czasu pracy kierowców jest teraz jeszcze prostsza dzięki definiowalnym alarmom (powiadomienie) występuje w momencie wjazdu lub wyjazdu pojazdu do/z wyznaczonej przez nas strefy (np. siedziby klienta) lub w przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

Przez sytuacje nadzwyczajne rozumiane są następujące zdarzenia:

  • przekroczenie prędkości (np. maksymalnej prędkości z jaką może poruszać się pojazd),
  • przekroczenie obrotów,
  • nagłe otwarcie drzwi,
  • nieprzewidziane włączenie/wyłączenie stacyjki,
  • otwarcie baku poza strefą (poza stacją benzynową),
  • przekroczenie temperatury.

Rodzaje alarmów i powiadomień w systemie monitoringu

Zdefiniowane alarmy i powiadomienia mogą dotyczyć szeregu zdarzeń zarówno stale towarzyszących pracy floty, jak zdarzeń nagłych. Do pierwszego rodzaju powiadomień należą informacje o rozpoczęciu pracy maszyny, tankowaniu paliwa w trakcie trasy czy dotarcie do miejsca przeznaczenia. Przykładem zdarzeń nagłych może być otwarcie zbiornika paliwa poza obszarem stacji benzynowej czy nawet ubytek paliwa bez otwierania wlewu (niektóre niewyrafinowane techniki kradzieży paliwa polegają przecież na zwykłym przebiciu zbiornika). Alarmy mogą dotyczyć również zachowania samego kierowcy. Wśród takich zdarzeń wymienić można przekroczenie dozwolonej prędkości czy niezbyt ekonomiczną jazdę na zbyt wysokich obrotach.

Korzyści płynące z użycia automatycznych powiadomień

Do największych korzyści płynących z użycia kompleksowego systemu powiadomień, takiego jak Flota-Online jest jego niezawodność oraz niezależność od działań samego kierowcy. Dzięki temu system pomaga kontrolować zarówno stan pojazdu, jak i jakość pracy obsługującego go kierowcy. Możliwość monitorowania czasu pracy kierowców pozwala na powiadomienie ich o konieczności postoju. Wszelkie niepokojące informacje przekazywane na bieżąco do centrali pozwalają na wdrożenie procedur awaryjnych w taki sposób, by nie zakłóciło to pracy całej floty. Analiza komunikatów i odpowiednie reagowanie chronią system spedycji przed desynchronizacją, a co za tym idzie ? przed stratami, jakich dobrze zarządzana flota nie powinna przynosić.

Funkcja alarmów wieloparametrowych umożliwia wysyłanie powiadomień, gdy określone zdarzenia następują w określonych warunkach, np.:

  • przekroczenie prędkości nastąpi w wyznaczonym korytarzu,
  • przełączanie stacyjki nastąpi w weekend – jeśli nie chcemy żeby pracownik korzystał z pojazdu w weekend albo poza godzinami pracy (analiza podróży służbowych i prywatnych),
  • wysokie obroty silnika wystąpią przy braku prędkości (na postoju).