Pomyślnie wdrożyliśmy wersje językowe co pozwoliło na podpisanie umowy z Partnerami poza granicami naszego kraju. Obecnie trwają prace nad kolejnymi wersjami językowymi.