Usługa GPS działa na zasadzie widzialności satelity. Będąc w tunelu lub parkingu podziemnym aplikacja pokaże nam komunikat o braku sygnału GPS opisany poniżej, jednakże zapisze w pamięci wszystkie dane i jak tylko pojazd pojawi się ponownie w zasięgu satelity uzyska dostęp do wszystkich zmagazynowanych danych.