Przy wymianie pojazdu istnieje możliwość przełożenia nadajnika do nowego. Wiąże się to z poniesieniem przez klienta kosztu demontażu oraz montażu.